• Fri. Feb 23rd, 2024

Cancandb.ro

Stiri pe Bune!

ARACIP, agenția care acreditează școlile din România, funcționează ilegal

Feb 3, 2024

Situație gravă în învățământul românesc: Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) funcționează ilegal din 2023, ceea ce înseamnă că orice act, acreditare și autorizare emise pot fi lovite de nulitate.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, a fost abrogată legea de înființare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar.

Mai precis, a fost abrogată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, care la articolul 14 prevedea înființarea ARACIP, arată Edupedu.ro.

Informațiile au fost verificate de mai mulți juriști și avocați și aceștia au confirmat: ARACIP nu are o bază legală de funcționare, iar drept urmare orice act, acreditare și autorizare emise de agenție pot fi lovite de nulitate.

Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 a intrat în vigoare pe 3 septembrie 2023, ceea ce înseamnă că, din 3 septembrie 2023 și până în prezent, ARACIP funcționează fără cadru legal. Dovada este mai jos.

Articolul 250 – „(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:

b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea ARACIP se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 4 februarie 2022”, prevede Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Hotărârea de organizare este în vigoare, dar fără OUG 75/2005 instituția nu mai poate controla și nici „asigura calitatea educaţiei”, după cum se arăta în legea de funcționare. Ori fără autorizația de la ARACIP nicio școală și nicio grădiniță nu pot funcționa.

Și totuși ARACIP își desfășoară mai departe activitatea: Recent, le-a comunicat școlilor ca, până pe 16 februarie, să transmită la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar dacă au solicitat evaluarea externă pentru acreditare în termenul prevăzut de lege.

Ordonanța de urgență nr. 75 din 12 iulie 2005 stabilea, la articolul 10^1 – (1), că „ARACIP realizează evaluarea externă în vederea autorizării provizorii/acreditării/menținerii acreditării în învățământul preuniversitar de stat, prevăzută la art. 10 pct. A lit. b), fără verificarea existenței autorizației de securitate la incendiu și a autorizației sanitare de funcționare”. Numai că între timp, actul normativ s-a abrogat.

ARACIP este o instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației, cu personalitate juridică şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli, înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, conform site-ului propriu, site neactualizat cu legislația actuală.
sursa:puterea.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *