iunie 24, 2021

CanCANDB.RO

Stiri pe Bune!

APELUL DISPERAT al unui profesor universitar și neregulile privind acordarea gradației de merit în Universitatea Valahia din Târgoviște

0 0
7 min read
0 0
Read Time:7 Minute, 55 Second

Am putea crede că Universitatea reprezintă una din cele mai democratice instituții de la nivelul României. În realitate, lucrurile sunt departe de un asemenea adevăr, iar exemplele ne sunt oferite, din păcate, chiar de Universitatea „Valahia”din Târgoviște. Doamna profesoara, Toma Raluca Felicia, cadru didactic respectat al Facultății de Științe Politice, Litere și Comunicare a formulat o plângere pentru modalitatea în care a fost acceptat punctajul realizat la obținerea gradației de merit de către domnul Pompiliu Alexandru, lector în cadrul aceleiași facultăți. Neregulile sunt evidente și nu trebuie neapărat să lucrezi în sistemul universitar pentru a le înțelege. Domnul lector Pompiliu Alexandru și-a trecut, într-un mod lipsit de orice eleganță universitară, 33 de articole publicate într-o revistă locală, Litere, punctate cu 25 de puncte la fiecare studiu. Conform grilei, asemenea articole, care nu se regăsesc în baze de date internaționale, nu pot primi decât 0,5 puncte.

Altă modalitate de deturnare a constat în obținerea unui punctaj neverosimil de pe urma unor seri de carte, unde domnia sa își prezintă în fața unor studenți sau a unor persoane interesate opinia  personală asupra unor titluri celebre din literatura românească sau universală.  După cum se preciza și în cadrul plângerii, domnul lector își convertește hobby-urile în activitate academică și obține, doar de pe urma acestora, nu mai puțin de 900 de puncte. În fața cifrei uriașe dobândită de domnul lector, 3903, 2 puncte, doamna profesoară Toma, cu un punctaj generos, de 3,399 de puncte a trebuit să se declare învinsă. De pe urma acestei situații neplăcute rămân întrebări ce considerăm că au nevoie de un răspuns din partea conducerii Universității.

1. Cum de o grilă de punctaj cu mari probleme a fost acceptată de către Consiliul Facultății, de către Decan și în final a fost aprobată de către Comisia numită la nivelul Rectoratului ?

2. Este oare o întâmplare faptul că Președintele Comisiei de acordare a gradațiilor de merit este d-nul prorector Silviu Miloiu, prieten apropiat al lui Pompiliu Alexandru, iar unul dintre membrii este chiar decanul facultății de Științe Politice, Litere și Comunicare, d-nul conferențiar universitar Tomiță Ciulei? Dacă adăugăm la toate acestea relația de rudenie spirituală, prin alianță a domnului Pompiliu Alexandru cu doamna Rector Laura Monica Gorghiu, credem că avem o imagine edificatoare asupra modului în care se realizează accesul spre asemenea gradații, unul care nu are a face cu pregătirea profesională și didactică.

Mai jos, vă prezentăm integral, apelul profesorului universitar, doamna Toma Raluca Felicia:

CONSTATĂRI CU PRIVIRE LA „RAPORTUL DE AUTOEVALUARE” Lector dr. Pompiliu ALEXANDRU Competiția „Gradația de merit” – UVT 2021

1. Majoritatea covârșitoare a punctelor raportate (3161 din totalul de 3903!!!) se află la Grupa C. 2150 ! in grupa C 41, „Alte activități”, adică la un singur subpunct „salvator”, ceea ce denotă prin sine o abandonare a competențelor profesionale propriu-zise. Mai grav este că această cifră uriașă se bazează pe ignorarea totală a grilei oficiale de evaluare , raportate și încadrate într-o grilă adaptată propriei persoane.

a. Cele 33 de articole (x 25 p. fiecare) incluse aici și-ar fi avut locul, de fapt, la Grupa B (Activitate științifică), la unul dintre cele 9 subpuncte care vizează publicațiile academice, nu la Grupa C – „Vizibilitatea facultății sau universității”, deoarece niciunde numele autorului nu este măcar însoțit de numele instituției pe care ar reprezenta-o. Dar acolo nu puteau fi incluse, deoarece revista Litere nu este o publicație științifico-academică, ci una literar-culturală de nivel local, aparținând „Asociației scriitorilor târgovișteni”, chiar dacă are aprobarea Uniunii Scriitorilor. Nu este inclusă în nici un BDI (Baze Internaționale de Date), iar pentru filologi (și numai pentru filologi!) asemenea articole se punctează cu 0,5 p., dar nu mai multe de 20, în total, nu cu câte 25 p./articol, cum își calculează petentul gradației de merit.

Deci:

– deturnare de criterii;

– calcule bazate pe „adaptări” personale. Cele 825 de puncte „obținute” astfel sunt ireale, în fapt.

b. Alte cca 1200 p. sunt „obținute” prin participarea candidatului la diverse „seri de carte” (16 + 21 + 9+16 = 62 de asemenea seri! x 15 p=900 puncte, apoi concerte de muzică clasică, seri de poezie, seri comemorative, expoziții de fotografii, sculptură etc.

c. Altfel spus, dl. Lector dr. P. Alexandru își convertește hobby-urile în activitate academică. Desigur, acestea ar putea fi trecute în contul „contribuției sale la vizibilitatea facultății/universității – pe plan național și internațional!” – cum prevede Grila oficială, dacă ar exista contracte de parteneriat al respectivelor instituții organizatoare cu UVT. Parteneri sunt alte instituții. In mod abuziv, pe afis exista sigla Centrului de cercetare al facultatii. Nu trebuie sa fii specialist pentru a înțelege ca o seară de carte nu are vreo legătură cu ceea ce înseamnă cercetare, de altfel, niciun membru al centrului de cercetare nu e implicat. În realitate: –        Nu există vreun contract de parteneriat; –        Numele universității/facultății nu apare pe nici un afiș al acelor acțiuni;

–        De foarte multe ori, nici numele lui P. Alexandru nu apare menționat pe undeva, ceea ce înseamnă că era un simplu „spectator din sală”;

–        Și, în orice caz, nu se vede în ce constă „vizibilitatea națională și internațională” la aceste acțiuni culturale – organizate în orizont local. Fără să mai intrăm în alte detalii, se constată că acel număr fabulos de puncte „cumulate” la Grupa C au fost „create din condei”

– fără documente justificative și prin amestecul unor acțiuni (puține) care au avut vreo legătură oarecare cu Universitatea/Facultatea cu acela (majoritatea)  organizate de diverse alte instituții (Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu”, Librăria „Fragilistic”, diverse asociații locale etc.).

2.    Grupa A – de activități didactice cumulează 512,2 puncte, calculate de asemenea cu multă generozitate. Cele 130 de puncte trecute pt. îndrumarea lucrărilor de licență, master etc. sunt discutabile.

3.    Grupa B – de activități științifice este inacceptabil de modestă – 230 p. Candidatul la obținerea Gradației de merit nu are nici un articol publicat în reviste cotate ISI sau măcar B/B+ CNCSIS, nici în proceedings-uri etc., ceea ce înseamnă că nu a participat la sesiuni internaționale. Este completată o singură rubrică – la „articole incluse în BDI”, fără precizarea exactă a acestora și a numărului lor, cu 140 p., obținute miraculos ca multiplu al lui 60 (poate prin partajarea cu alți autori a unor articole, dar acestea nu ar putea fi mai mult de două).

4.    Deși sunt atât de precare prin conținut, unele realizări academice furnizate la Grupa C, subpunctele 1-41, dovedesc grave probleme ale candidatului:

–        cu aritmetica

–        cu logica

–        cu adevărul

–        cu principiile funcționării învățământului universitar.

Astfel, la criteriul C.11. sunt raportate 320 p., ceea ce ar însemna că d-l P. Alexandru a participat la realizarea a 32 de planuri de învățământ (grila acordând 10 p./plan). Or, cum știu toți cei cu adevărat implicați în activitățile de acest tip, un asemenea plan se face în vederea autorizării/(re)acreditării și, odată aprobat de Aracis, rămâne neschimbat timp de cinci ani. Din cifra furnizată în dosarul de față ar rezulta o perioadă de vreo 160 de ani – practic, cam de la debutul primei universități moderne din România (Iași, 1860). Chiar dacă acceptăm că sus-numitul candidat a lucrat la 3 tipuri de programe (2 de licență și 1 de master, deși în cei patru ani de raportare nu au existat decât două evaluări Aracis!), tot ar însemna peste 50 de ani de muncă pentru programele de studiu – începută, deci, inainte de nașterea raportorului-solicitant al Gradației de Merit. O diferență de 290 de puncte.

De asemenea, P.A. a contribuit la alcătuirea a 32 (64 puncte) de orare în cei patru ani, la toate cele trei formațiuni de studiu x 2 sem./an x 2 p./orar. Calculul aritmetic este incorect, plus că din documentele existente reiese că unele formațiuni de studiu nu au funcționat în unii ani, deoarece nu s-a realizat cifra de școlarizare. Se poate presupune că au fost realizate orare, totuși, de dragul muncii în folosul comunității academice??? Cifra corectă, deși nu s-a implicat vreodată la întocmirea orarelor, este 20 si nu 64 ( alte 44 puncte declarate in fals), conform anexei cu Formatiile de studiu pe ani. Masterul nu a avut cursanti in anii 2016-2017; 2017-2018 spre exemplu.

În sfârșit, pentru diversele participări la diferite comitete și comisii – ministeriale, naționale, internaționale etc. trebuiau depuse acte justificative. 5. Concluzii –     La un calcul sumar, cifra reală a punctajului cumulat de petent este (900+825+105+ 290+44) cu cel putin 2164 de puncte mai  mică, departe de cele aproape 4000 raportate.

–     Considerăm că acest dosar NU a fost completat cu respectarea deontologiei profesionale de către petent și NU a fost evaluat cu responsabilitate de comisia abilitată.

–      Fiind vorba despre o Gradație de MERIT, pentru care au candidat două cadre didactice, rigoarea se impune pentru evitarea unor stări conflictuale de care universitatea noastră nu ar fi avut  nevoie, în contextul actual.”

De asemenea, doamna profesor universitar, declară pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii si inscrisuri  oficiale, ca cele inregistrate mai sus sunt adevarate.

 

Si redactia noastra este de aceeasi parere cu miile de cititori care o felicita pe doamna profesor TOMA RALUCA FELICIA, pentru curajul ce a dus la demascarea ilegalitatilor ce se comit la Universitatea Valahia din Targoviste.
Suntem convinsi de faptul ca si institutiile statului cu atributii pe combaterea faptelor de coruptie vor fi de aceeasi parere…

Pe surse, am aflat ca mai multe cadre didactice si personal didactic auxiliar au inaintat contestatii, nemultumiti de modul fraudulos de calcul al punctajelor si respectiv de acordare a gradatiilor de merit.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Copyright © All rights reserved. | Cancandb.ro by :).