• Sun. Jul 14th, 2024

Cancandb.ro

Stiri pe Bune!

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul legii acvaculturii

Jun 27, 2024

Deputaţii au adoptat, decizional, proiectul legiiacvaculturii. Propunerea legislativă stabileşte cadrului legal privitor la activitatea de acvacultură şi de comercializare a produselor obţinute din acvacultură, în scopul asigurării competitivităţii acestei activităţi, în acord cu normele şi exigenţele europene în domeniu. Actul normativ merge la promulgare, conform News.ro.

Scopul prezentei legi este de a asigura competitivitatea activităţii de acvacultură în contextul dezvoltării durabile şi de a contribui la creşterea economică a spaţiului rural.
De asemenea, prezenta lege reglementează cadrul juridic privind activitatea de acvacultură şi de comercializare a produselor obţinute din acvacultură, când aceste activităţi se realizează pe teritoriul României, inclusiv în apele marine de sub jurisdicţia naţională a României, prin:
a) organizarea şi administrarea sectorului de acvacultură;
b) privatizarea societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare societăţi, cu profit piscicol, a amenajărilor piscicole şi a terenurilor pe care sunt amplasate acestea, aparţinând statului;

c) administrarea societăţilor şi regimul concesionării sau arendării terenurilor proprietate publică şi privată a statului pe care sunt amplasate amenajările piscicole şi terenurile aferente acestora, indiferent de deţinător, cu excepţia celor aflate în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”;

d) aplicarea regimului juridic al terenurilor din domeniul public şi privat al statului pe care sunt amplasate amenajările piscicole precum şi terenurile aferente acestora;

e) asigurarea resurselor alimentare, reprezentate de peşte şi alte vieţuitoare acvatice, din acvacultură, activitate de interes naţional, ce contribuie la asigurarea securităţii alimentare şi la diversificarea alimentaţiei, cu efecte pozitive asupra sanătaţii publice;
f) sprijinirea organizaţiilor de producători pentru dezvoltarea durabilă a activităţilor de acvacultură;
g) cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea în domeniul acvaculturii;
h) formarea profesională în domeniul acvaculturii;

i) relaţiile intenaţionale în domeniul acvaculturii;

j) punerea în aplicare a politicilor comune privind acvacultura;

k) controlul şi respectarea legislaţiei în domeniul acvaculturii;

l) răspunderi şi sancţiuni;

Prezenta lege reprezintă cadrul general de reglementare, pe baza căreia se emite legislaţia subsecventă în domeniul acvaculturii.

Punerea în aplicare a activităţilor prevăzute mai sus este realizată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare ANPA.

Pe 11 octombrie 2021, Senatul a adoptat acest proiect, în calitate de prim for sesizat, iar votul Camerei a fost decizional. Prin urmare, legea merge la promulgare.
sursa: stiripesurse.ro

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *