• Wed. May 22nd, 2024

Cancandb.ro

Stiri pe Bune!

ANAF se laudă că a diminuat pierderea fiscală cu peste 430 milioane lei, în aprilie

May 15, 2024

Acţiunile de control ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) din aprilie 2024 au diminuat pierderea fiscală cu peste 430 milioane lei, potrivit raportului asupra acţiunilor întreprinse de direcţiile de specialitate din cadrul ANAF şi rezultatelor pe care acestea le-au generat.

Astfel, în luna aprilie 2024, în vederea creşterii conformării voluntare la declarare, ANAF a comunicat contribuabililor 2.946 de notificări, pentru riscuri fiscale prezumate de aproape 2 miliarde de lei. Riscurile fiscale notificate au vizat, în principal, Taxa pe Valoarea Adăugată şi impozitul pe profit.

De asemenea, au fost realizate de structurile cu atribuţii de control fiscal din ANAF 4.923 de acţiuni de control fiscal (inspecţii fiscale şi verificări documentare), fiind înregistrată o creştere cu 44,45%, comparativ cu luna aprilie 2023, când au fost finalizate 3.408 de acţiuni de control fiscal (inspecţii fiscale şi verificări documentare). Au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare prin decizii de impunere de 364,833 milioane de lei, fiind înregistrată o creştere cu 47,79%, comparativ cu luna aprilie 2023, când au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare prin decizii de impunere de 246,865 milioane de lei. În consecinţă, pierderea fiscală s-a diminuat cu suma de 430,699 milioane de lei, comparativ cu luna aprilie 2023, când pierderea fiscală înregistrată a fost de 358,707 milioane de lei.

Structurile cu atribuţii de control fiscal din ANAF au mai realizat 2.390 de controale antifraudă. Prin aceste acţiuni de control antifraudă au fost estimate implicaţii fiscale în valoare de 318,232 milioane de lei, respectiv au fost aplicate sancţiuni contravenţionale (amenzi şi confiscări) în valoare de 35,950 milioane de lei, în creştere cu 36,86% comparativ cu luna aprilie 2023, când au fost aplicate sancţiuni contravenţionale (amenzi şi confiscări) în valoare de 15,178 milioane de lei.

De asemenea, 61,71% din obligaţiile fiscale suplimentare urmare acţiunilor de inspecţie fiscală au fost stabilite la contribuabilii care şi-au desfăşurat activitatea în următoarele activităţi din economie: informaţii şi comunicaţii – 25,26%; comerţ cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 18,98%; construcţii – 17,47%; valorificarea bunurilor sechestrate.

În ceea ce priveşte încasările din valorificarea bunurilor sechestrate, acestea au fost în sumă de 8,974 milioane de lei.

Încasările Direcţiei Generale Executări Silite şi Cazuri Speciale au fost în sumă totală de 7,928 milioane de lei, astfel: valorificare bunuri mobile şi imobile sechestrate – 6,048 milioane de lei; licitaţie publică, magazin propriu, consignaţie, vânzare directă – 1,88 milioane de lei.

„Sunt două principii care trebuie să guverneze abordarea activităţii de control fiscal: principalul este încurajarea creşterii conformării voluntare şi informarea contribuabilului, iar apoi prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Luna trecută, peste 65% din cuantumul obligaţiilor fiscale stabilite suplimentar de organele de inspecţie au fost în contul TVA, ceea ce confirmă angajamentul pentru diminuarea GAP-ului despre care am tot vorbit. Cât despre ampla procedură de digitalizare pe care am început-o, se văd deja primele rezultate: aproape o mie de notificări de conformare au fost comunicate luna trecută pentru neconcordanţe privind TVA raportată, pe de o parte, prin sistemul RO e-Factura şi sistemul RO e-Case de marcat electronice şi, pe de altă parte, Declaraţia 300. De asemenea, avem zeci de notificări punctuale emise de organele de control antifraudă fiscală, cu privire la datele eronate înregistrate în aplicaţia RO e-Transport şi o mie de notificări contribuabililor care au obligaţia depunerii Formularului 395. Sunt câteva dintre măsurile incipiente care anunţă schimbarea managementului riscului fiscal. Vom vorbi despre o altfel de paradigmă în momentul în care modulele antifraudă vor fi pe deplin operaţionale. Chiar şi în aceste condiţii, în luna aprilie, ANAF a înregistrat o creştere de venituri bugetare brute de 11,1%”, a transmis ministrul Marcel Boloş.

Potrivit ANAF, în vederea creşterii conformării la declarare a contribuabililor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin structurile de control fiscal, desfăşoară în prezent, două tipuri de acţiuni care presupun interacţiunea cu contribuabilul de la distanţă: emiterea Notificării de conformare, care reprezintă un document prin care organul de inspecţie fiscală transmite contribuabililor/plătitorilor prezumtivi a fi selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale riscurile fiscale identificate, în scopul reanalizării situaţiei fiscale şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale conform prevederilor legale, ori a clarifica riscurile fiscale notificate, după caz, şi efectuarea de acţiuni de verificare documentară, care constau în realizarea unei analize a situaţiei fiscale pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum şi pe baza oricăror informaţii şi documente transmise de terţi sau deţinute de organul fiscal, care au relevanţă pentru determinarea situaţiei fiscale.
sursa:puterea.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *