• Sun. Jul 14th, 2024

Cancandb.ro

Stiri pe Bune!

(EXCLUSIVITATE) Profesorul Universitar Doctor CRISTINEL MORTICI confirmă: va primi înaltul titlu de Profesor ” HONORIS CAUSA “al Universității Ovidius din Constanța

Nov 7, 2023

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) acordă titlul de Professor Honoris Causa prof. univ. dr. Cristinel Mortici, de la Universitatea Valahia din Târgoviște, prof. univ. dr. Cristian Vasile Doicin, de la Universitatea Națională de Științe și Tehnologie Politehnica București, prof. univ. dr. Sorin Vlase, de la Universitatea Transilvania din Brașov și prof. univ. dr. Luciano Feo, de la Universitatea Salerno Italia.

Ceremoniile vor avea loc joi, 9 noiembrie 2023, în Sala Senatului din campusul universitar – Corp A (Aleea Universității, nr.1), începând cu ora 10.00.

Astfel, în prima parte a evenimentului, la propunerea Facultății de Matematică și Informatică (FMI) din cadrul UOC îi va fi decernat titlul de Professor Honoris Causa prof. univ. dr. Cristinel Mortici, de la Universitatea Valahia din Târgoviște, personalitate de excepţie în domeniul Analizei matematice şi Teoriei inegalităților matematice.

În timpul carierei sale academice, prof. univ. dr. Cristinel Mortici a colaborat cu numeroase grupuri de cercetare naționale și internaționale, participând la importante stagii de cercetare științifică la universități din străinătate și din țara noastră. De asemenea, este membru în colectivele editoriale ale unor consacrate reviste internaționale de specialitate și autorul a peste 210 de publicații științifice recunoscute de către ZentralBlatt fur Mathematik and Mathematical Reviews. Prof. univ. dr. Cristinel Mortici este clasat în primii 2% cei mai citați oameni de știință din lume, conform studiului publicat de Elsevier. Totodată, prof. univ. dr. Cristinel Mortici a participat cu lucrări la peste 50 de conferințe și congrese în țară și străinătate. Dintre premiile, distincțiile științifice și titlurile primite amintim: Premiul „Nicolae Teodorescu” al Academiei Române a Oamenilor de Știință (2014); Premiul „Dimitrie Pompeiu” al Academiei Române (2012); Premiul pentru cel mai citat autor în jurnalul Carpathian of Journal of Mathematics (2010); Premiul aniversar „110 ani de Gazeta Matematică” (București) (2005).

Cea de-a doua parte a evenimentului va avea loc începând cu ora 12.00 și va consta în decernarea, la propunerea Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă (FIMIM) din cadrul UOC, a titlului de Professor Honoris Causa prof. univ. dr. Cristian Vasile Doicin, de la Universitatea Națională de Științe și Tehnologie Politehnica București, prof. univ. dr. Sorin Vlase, de la Universitatea Transilvania din Brașov și prof. univ. dr. Luciano Feo, de la Universitatea Salerno Italia.

Prof. univ. dr. Cristian Vasile Doicin este decan al Facultății de Inginerie Industrială și Robotică din cadrul Universității Naționale de Științe și Tehnologie Politehnica București.

Din anul 2014 prof. univ. dr. Cristian Vasile Doicin este președinte al Consorțiului Facultăților de Inginerie Mecanică și Industrială din România, înființat din anul 2009-2010. Din anul 2012 prof. univ. dr. Cristian Vasile Doicin este membru al Comisiei 16 a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) – Comisia de Ingineria și Managementul Producției. În 2017 a devenit membru al Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI), unde activează și în prezent, contribuind la întocmirea Codului național de etică și a hotărârilor Consiliului în diversele spețe analizate. Prof. univ. dr. Cristian Vasile Doicin a reprezentat România la Comisia Europeană în perioada 2006 – 2009, ca expert naţional în cadrul programului multianual „Entrepreneuship in Higher Education, Especially within Non-Business Studies”, fiind coautor al Raportului Final – Ghid de bună practică pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale studenţilor / absolvenţilor de învăţământ superior tehnic european. De asemenea, în perioada 2013–2016 a fost National Contact Point pentru domeniul Nanotehnologii, materiale avansate, fabricație și procesări avansate, în cadrul programului cadru pentru cercetare, dezvoltare și inovare al Uniunii Europene – Orizont 2020.

Prof. univ. dr. Cristian Vasile Doicin a derulat o activitate de cercetare concretizată prin șase brevete și alte cinci cereri de brevet în curs de analiză, obținând la saloane de inventică internaționale peste 220 de premii și medalii. Rezultatele au fost publicate în reviste de specialitate sau au fost susținute în conferințe, în peste 100 de articole, din care 45 sunt în reviste/proceedings-uri cotate/indexate ISI.

Prof. univ. dr. Cristian Vasile Doicin a dezvoltat o entitate de cercetare și academică, formalizată sub denumirea de 3D Labs, care include laboratoare de dezvoltarea produselor și fabricație aditivă, într-un demers care a permis crearea celui mai mare centru academic de fabricație aditivă din țară, cu peste 70 de imprimante 3D și cu peste 15 discipline noi incluse în planurile de învățământ ale programelor de licență și master din cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică.

În completarea acestei activități, prof. univ. dr. Cristian Vasile Doicin a dezvoltat Asociația de Fabricație Aditivă din România (AFAROM), al cărei președinte este și în prezent.

Prof. univ. dr. Sorin Vlase, de la Universitatea Transilvania din Brașov, este autorul a peste 230 de lucrări științifice publicate în reviste internaționale de prestigiu indexate ISI, 35 de cărți (monografii și cursuri universitare) publicate, dintre care cinci în edituri din străinătate.

Domeniile sale principale de cercetare sunt: mecanică, mecanică computațională, element finit etc. În calitate de conducător de doctorat a condus peste 20 de doctoranzi și a coordonat, în cotutelă, în domeniul Inginerie Mecanică, un doctorand al Institutului Studiilor Doctorale din cadrul UOC în perioada 2019-2022.

Prof. univ. dr. Sorin Vlase a fost directorul științific a peste 55 de proiecte de cercetare naționale și internationale și este membru în numeroase organizații și comitete științifice din țară și străinătate. În timpul carierei sale academice, prof. univ. dr. Sorin Vlase a colaborat cu numeroase grupuri de cercetare naționale și internaționale, participând la importante stagii de cercetare științifică la universități din străinătate și din țara noastră.

Prof. univ. dr. Luciano Feo, de la Universitatea Salerno Italia, este autorul a peste 260 de lucrări știintifice publicate în reviste internaționale de prestigiu, în volumele unor conferințe indexate ISI sau în capitole de cărți și enciclopedii publicate sub egida unor consacrate edituri din lume.

Domeniile sale principale de cercetare sunt: mecanica structurilor cu pereți subțiri; studiul structurilor materialelor avansate; analiza numerică și experimentală a structurilor materialelor, analiza interacțiunii biomecanice a implantului osos în implanturile dentare etc.

Prof. univ. dr. Luciano Feo a fost directorul științific a numeroase proiecte de cercetare de interes internațional (PRIN) finanțate de Ministerul Educației și Cercetării din Italia (MIUR), Consiliul Național pentru Cercetare (CNR) și Consorțiul de Rețele al Laboratoarelor Universitare din Ingineria Cutremurelor – Departamentul de Protecție Civilă din Italia (ReLUIS / DPC).

Este membru în numeroase comitete științifice și centre de cercetare, printre care Laboratorio Lagrange, ICTI, Institutul Internațional de Construcții în Construcții, ICA Italia Societatea de Mecanică Europeană (EUROMECH), Asociația Italiană de Mecanică Teoretică și Aplicată (AIMETA), Asociația italiană pentru analiza tensiunii (AIAS) și Associazione Italiana Compositi & Affini (ASSOCOMPOSITI), International Council of Advanced Technologies for Humanity (ICoATH), Italian Ministry of infrastructures and transport.

În timpul carierei sale academice, prof. univ. dr. Luciano Feo a colaborat cu numeroase grupuri de cercetare naționale și internaționale, participând la numeroase stagii de cercetare științifică la universități din străinătate și din țara noastră. De asemenea, este membru al Consiliului editorial al revistelor cu circulație internațională: Composites Part B: Engineering, Composites Theory and Practice, World Journal of Engineering, Journal Technologies, Materials, Current Nanoscience, International Journal of Nanoelectronics and Materials, Curved and Layered Structures, PSU Research Review: An international Journal, Frontiers in Materials, section Mechanics of Materials și a revistei Progettazione Sismica.

Printre premiile științifice obținute de prof. univ. dr. Luciano Feo se numără: „AIAS National Award 2009“, acordat de Asociația italiană pentru analiza tensiunilor și premiul „Paper Award“ de la prestigioasa Editura Elsevier pentru cea mai citată lucrare în anii 2015, 2016 și 2017, „Best Paper Award ICATH 2021” for the paper „Seismic and energy upgrading of existing RC buildings: methodological aspects and application to a case-study on the Italian experience”.

 Suntem mândri  că suntem contemporani acestui “OM”,  “MATEMATICIAN DE EXCEPTIE”, “PRIETEN”, “PROFESOR” al Universității VALAHIA Târgoviște, a cărui simplă prezență , te copleșește prin modestia sa! Este o mândrie deosebită pentru județul nostru, pentru municipiul Târgoviste, pentru Universitatea Valahia să posede o astfel de minte!

Ar fi o onoare pentru Universitatea Valahia sa aibă un astfel de RECTOR, a cărui valoare si emblemă să fie recunoscută mondial!

Este o idee si o sugestie pentru corpul profesoral in perspectiva alegerilor ce urmează la UVT in luna martie 2024 !…

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *