• Fri. Jun 14th, 2024

Cancandb.ro

Stiri pe Bune!

Sărbătorile zilei de 25 mai – Înălțarea Domnului

May 26, 2023

Greco-catolice

Înălţarea la cer Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A treia aflare a Capului Sf. Ioan Botezătorul. Pomenirea Eroilor Neamului

Romano-catolice

Ss. Beda Venerabilul, pr. înv.; Grigore al VII-lea, pp.; Maria Magdalena de’Pazzi, fc.

Praznicul Înălţării Domnului (Ziua Eroilor) are loc în acest an în ziua de 25 mai, la 40 de zile de la Învierea Domnului (Sfintele Paşti).

“Biserica cea drept slăvitoare a lui Hristos are un brâu sfânt şi preafrumos cu care se încinge în fiecare an. Brâul acesta poartă pe el douăsprezece semne, adică dousprezece mari sărbători sau praznice împărăteşti. Ele încep cu Buna Vestire şi se încheie cu Înălţarea Domnului. Toate dumnezeieştile praznice care împodobesc brâul de aur al Bisericii îşi au originea lor dogmatică şi trainică în Sfânta şi dumnezeieasca Scriptură şi sunt intrate în cultul Bisericii Ortodoxe încă din primele veacuri creştine”, spune Părintele Cleopa Ilie.

Înălţarea Domnului este sărbătorită de Biserica din secolul al IV-lea în zi de joi înainte de Cincizecime-Rusalii.

După Învierea Sa din morţi, Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, S-a arătat de mai multe ori atât femeilor mironosiţe (femeile purtătoare de mir), cât şi ucenicilor Săi. Aşa s-au încredinţat aceştia că El este Fiul lui Dumnezeu cu adevărat şi că a trebuit să pătimească pentru mântuirea oamenilor.

La 40 după înviere, Iisus Se întoarce la Tatăl: ‘S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui’. La un moment dat, Iisus nu mai este fizic în mijlocul ucenicilor şi nu mai este văzut cu ochii trupeşti (Fapte 1, 1-12).

După Înălţarea la cer, Apostolii au devenit martorii Lui Hristos, propovăduind Evanghelia din Ierusalim până în Palestina şi în ţările şi centrele din Marea Mediterană: Antiohia, Corint, Efes.

Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte la Înălţarea Domnului şi ziua de pomenire a eroilor neamului românesc.

Pomenirea eroilor la praznicul Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Această decizie a fost consfinţită ca Zi a Eroilor şi sărbătoare naţională bisericească prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 1999 şi 2001. (surse: Dicţionar de Teologie Ortodoxă, pr. prof. dr. Ion Bria, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1994; “Predici la praznicele împărăteşti şi la sfinţii de peste an”, Arhimandrit Cleopa Ilie, 1996)
sursa:stiripesurse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *