• Wed. May 22nd, 2024

Cancandb.ro

Stiri pe Bune!

Licitaţie pentru înregistrarea proprietăţilor din 92 de comune – Lucrările de cadastru general sunt gratuite pentru cetăţeni

May 22, 2023

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a iniţiat o procedură de licitaţie deschisă pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor din 92 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT), din 26 de judeţe, potrivit news.ro.

Lucrările de cadastru general sunt gratuite pentru cetăţeni, finanţarea fiind asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 (POR), anunţă ANPCI.

Procedura va fi finalizată cu încheierea unui contract multianual/lot, iar valoarea totală estimată este de 142.914.072,76 de lei (fără TVA). În prezent, dintre cele 660 de comune care beneficiază de finanţare europeană, în 487 se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică a proprietăţilor şi alte 70 au fost finalizate.

”ANCPI, instituţie aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), a publicat, în data de 19 mai 2023, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), anunţul cu numărul CN1055374 – Servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor din 92 de UAT-uri, prin Programul Operaţional Regional – Proiectul major privind „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România. Procedura de achiziţie publică se desfăşoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafaţa totală estimată a comunelor aferente celor 92 de loturi este de 330.705 de hectare”, se precizează într-un comunicat oficial.

Procedura va fi finalizată cu încheierea unui contract multianual/lot, iar valoarea totală estimată este de 142.914.072,76 de lei (fără TVA).

Anunţul a fost publicat şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) cu numărul 2023/S 097-302372. Astfel, la această procedură pot depune oferte toţi operatorii economici din ţară sau din străinătate care îndeplinesc cerinţele solicitate de ANCPI.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 26 iunie 2023. Proiectul „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României, în suprafaţă de 5.758.314 de hectare.

Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi 46.933.673 de euro – cofinanţare de la bugetul de stat, mai precizează ANPCI.

În prezent, dintre cele 660 de comune care beneficiază de finanţare europeană, în 487 se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică a proprietăţilor şi alte 70 au fost finalizate, mai arată Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
sursa:stiripesurse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *