Potrivit documentului obținut de Economedia, instituția recomandă ca pensiile speciale actuale să fie calculate pe baza principiului contributivității, să nu mai apară nicio categorie nouă de pensii speciale, iar cele actuale să fie „raționalizate”, ca veniturile pe baza cărora se calculează pensiile de serviciu să fie calculate ca medie a veniturilor obținute pe o perioadă mai lungă de timp și ca nicio pensie specială să nu depășească veniturile din perioada de activitate.

Totodată, Banca Mondială a propus Guvernului să păstreze pensiile militare în forma actuală, motivând că decizia  are legătură cu riscurile războiului actual din Ucraina.

Noul cadru legislativ va revizui pensiile speciale și le va alinia cu principiul contributivității, conform propunerii:

  • Toți participanții contribuie 25% din venit, fie la sistemul public general de pensii, fie la bugetul de stat în cazul pensiilor militare
  • Definiția venitului brut în conformitate cu această propunere se egalizează între pensiile de serviciu (altele decât cele militare) și sistemul public general de pensii
  • Beneficiile variază în funcție de salariu și perioada de vechime în serviciu pentru toate pensiile de serviciu. Cei care participă o perioadă mai îndelungată și contribuie mai mult vor primi pensii (beneficii) mai mari
  • Veniturile pe baza cărora se calculează pensiile de serviciu vor fi calculate ca fiind media veniturilor obținute pe o perioadă mai lungă de timp, reducând astfel posibilitatea de abuz.
  • Ratele de acumulare pentru fiecare an de serviciu sunt egalizate și reduse, având în vedere că pensia cuvenită pentru perioada completă de vechime în serviciu este redusă, perioada de timp pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru a primi pensia completă este crescută, și pensiile cuvenite pentru cei care au o vechime mai mare decât vechimea minimă în serviciu pentru a deveni eligibili sau pentru cei cu o vechime mai mică decât stagiul complet necesar pentru obținerea pensiei complete vor fi reduse proporțional cu vechimea în serviciu.
  • Vârsta de pensionare va fi aceeași ca și pentru sistemul public general și condițiile pentru pensionare anticipată datorită condițiilor de lucru sunt aceleași pentru pensiile de serviciu ca și pentru pensiile publice generale.

Nu va mai fi creată nicio categorie nouă de pensii speciale

Nicio categorie nouă de pensii speciale nu va fi creată, iar categoriile actuale vor fi raționalizate, propune Banca Mondială. Această propunere nu creează nicio categorie nouă și, după o perioadă de tranziție, egalizează termenii și condițiile aplicabile pentru pensiile speciale din toate cele șase categorii. În acest mod pensiile speciale sunt raționalizate. Este responsabilitatea Parlamentului să se asigure că nicio categorie nouă nu va mai fi creată.

Pensiile speciale actuale vor fi calculate pe baza principiului contributivității, vechimii în serviciu și reajustării procentului veniturilor obținute. Perioada minimă de contribuție va fi similară cu cea utilizată în sistemul public general de pensii, mai propune Banca Mondială. Sistemul reformat se bazează pe principiul contributivității.

Cei care lucrează o perioadă mai îndelungată vor primi pensii mai mari și ratele de acumulare din toții ani de contribuție sunt egalizate. Acest lucru răspunde principiului vechimii. Procentul din venitul obținut care reprezintă pensia a fost redus de la 80% la 65% din venitul brut, conform cerințelor. Perioada minimă de contribuție propusă pentru pensiile de serviciu este mai mare decât perioada minimă prevăzută în sistemul public general de pensii.

Banca Mondială consideră că o pensie care reprezintă 65% din venitul brut îndeplinește cerința

Protecția deciziilor Curții Constituționale are legătură doar cu pensiile magistraților și nu cu alte categorii și se va referi doar la limitele prevăzute explicit în motivările Curții, mai arată Banca Mondială. Această propunere reduce beneficiile, crește vârsta de pensionare, crește vechimea în serviciu necesară pentru eligibilitate pentru toate pensiile de serviciu, inclusiv cele ale judecătorilor și procurorilor. Decizia Curții Constituționale protejează dreptul judecătorilor și procurorilor la pensie de serviciu și propunerea menține acest drept.

Deciziile Curții Constituționale stipulează de asemenea că pensia trebuie să fie apropiată de ultimul salariu al judecătorilor și procurorilor. Banca Mondială consideră că o pensie care reprezintă 65% din venitul brut îndeplinește cerința deoarece rezultă un raport de 95% sau mai mult între pensia netă și salariul net. Acest lucru este în conformitate cu asigurarea unei pensii apropiate de salariul complet.

Nicio pensie specială nu va depăși venitul obținut în timpul perioadei de activitate. Propunerea prevede că, la momentul pensionării, nicio pensie nu poate depăși 100% din plata netă la momentul pensionării, mai arată Banca Mondială.

Sursa:evz